Лавров: Западът използва безскрупулни методи срещу Русия и Китай

Двустранното сътрудничество между Москва и Пекин днес достигна безпрецедентни висоти. Това се казва във видеообръщението на руския външен министър Сергей Лавров към участниците в международната конференция: „Ролята на публичната дипломация във формирането, възстановяването и развитието на руско-китайските отношения“, посветена на 65-ата годишнина на Русия – Китайско дружество за приятелство, съобщават руски медии.
„В продължение на шест десетилетия и половина, независимо от политическата конюнктура, Дружеството последователно допринася за укрепването на двустранните, включително междуличностните контакти. Сред неговите ръководители и членове са били видни държавници, дипломати, представители на научния и културен елит. Подобни ползотворни усилия заслужават дълбоко уважение. Още повече че днес взаимодействието между Русия и Китай е достигна безпрецедентни висоти“, допълни още Лавров. „Днес колективният Запад, опитвайки се конвулсивно да запази своята хегемония, използва най-безскрупулни методи на геополитическо инженерство по отношение на Русия и Китай, които определи като свои основни противници“, отбеляза руският външен министър. „Връзката между Москва и Пекин е един от ключовите фактори за демократизацията на международните отношения, формирането на по-справедлив многополюсен световен ред“, заяви Лавров. „Работата на нашите политици и дипломати не би била толкова ефективна без съдействието на публичната дипломация. Нейният принос за популяризиране на обективен образ на нашите държави, популяризиране на най-добрите постижения на науката, културата и изкуството на всяка друга е тежък и значим“, подчерта Лавров.