Лакмус

Участието в сегашната власт и нейното подкрепяне, или неучастието и неподкрепянето й е лакмусът дали си подкупен или не си, корумпиран или не си, недостатъчно морален или си високо морален, недостатъчно културен или високо културен, недостатъчно образован или си високо образован, некадърен и обратното – много способен, социално нечувствителен или обратното, лъжепатриот ли си или силно обичаш народа и родината си и никога няма да ги предадеш.
Дан