Легенди за Ангел войвода се носят от Ночево до Татарево

Според легендата, по тези места е действал Ангел войвода с четата си. Сега в района има и село кръстено на хайдутина, а над него е едно от големите тракийски светилища в Източните Родопи. Та по тези земи в старите времена са живеели повече хора отколкото сега. На едно землище, което наричат „Иванов чаир” две жени отишли една сутрин да обработват земята. Били млади, едната имала пеленаче. Вързала люлката с детето на едно дърво и докато работела запяла с пълно гърло песен за Ангел войвода. Нейната дружка и пригласяла. Песента им обаче омаяла не само скалите около тях, не само птиците, които прехвърчали, а и самия Ангел войвода, който точно в този момент бил с четата си на съседния хълм над Иванов чаир. Войводата се трогнал много от гласовете и текста посветен на неговата храброст.
Извикал един от приближените си, извадил от една кесия шепа жълтици и му заръчал да се промъкне до люлката, но без да го забележат жените и да остави в нея жълтиците. Ако го видят, Ангел войвода му обещал, че ще го застреля въпреки голямото разстояние. И така едно бебе и неговата майка били ощастливени. Този хайдутин натрупал големи богатства. И се чудил къде да ги скрие. Така едно от съкровищата му открил по-късно друг легендарен хайдутин по тези места – Митю Ганев. Както е известно той е последния български войвода.