Ловците от Сърница откриват новия ловен сезон

Ловната дружинка в село Сърница, община Минерални бани открива днес новия ловен сезон с първия си излет. Ловният сезон за пъдпъдъци, гривяк, гълъби, гургулици, гугутки, горски бекас и обикновена бекасина се открива днес. Ловуването се извършва само с писмени разрешения. В документите се вписват датата, имената на ловците, на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел на дивеч.
Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет. От първостепенно значение са и правилата за безопасност, които налагат всяка ловна дружинка да провежда инструктаж на участниците, да не се консумира алкохол преди и по време на лов и да се спазват стриктно противопожарните изисквания в горите. Ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или облекло с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция!