Локална среща „Промяната започва с теб” провеждат в Ямбол

Дни след приключване на събитията, посветени на Международния ден на младежта – 12 август, в Ямбол ще се състои още една проява за младите хора. Днес в 10:00 часа започва среща под надслов „Промяната започва с теб“, която ще се проведе в зала „Съвременност“ на Културно-ниформационен център „Безистен“. Организатори на събитието са Община Ямбол и Национален младежки форум. Поканени за участие са младежки организации от Ямбол.
Основната цел на проявата е да информира и включи младите хора в разговорите за развитието на Европейския съюз. С реализирането на събитието по проекта „25-те процента“ Национален младежки форум иска да чуе мнението на младите в „Конференцията за бъдещето на Европа“ – поредица от граждански дискусии, дебати и събития с крайна цел оформяне на общото ни бъдеще. Проектът се реализира в партньорство с Европейски младежки форум и финансовата подкрепа на Европейски парламент. По време на събитието ще бъдат обобщени идеите на младежите, които по-късно ще бъдат представени пред националните и европейски институции, за да дадат представа на политиците каква промяна желаят да видят младите хора. Те могат да бъдат в различни области – образование, наука и иновации, култура, екология, икономика, социална политика, младежки политики и т.н.
Подаването и отчитането на младежките идеи ще се случва чрез специално създадена платформа. Тя е инструментът, чрез който младите хора ще могат да въздействат на хората, вземащи решенията в процеса на формиране и управление на важните за младежта политики.