Магистрати и кметове дебатираха новости в Съдебния кодекс

Промените в Гражданско-процесуалния кодекс, които засягат начините за връчване на съдебни книжа или призовки бяха представени днес на традиционната среща с кметовете и кметските наместници в община Стара Загора. Срещата проведе секретарят на общината Делян Иванов. Веселина Мишова, съдия от Районния съд представи презентацията, посветена на начините на връчване на съобщения и призовки. Тя подчерта важността на функцията на връчителите, тъй като призовката е с обвързваща доказателствена сила за съда, която се удостоверява от разписка. Неправилното връчване е основание за налагане на глоби, бе разяснено на присъстващите в залата днес. Те получиха обяснение още на кого може и на кого не, да се предават съобщенията, както и къде може да става това.
В разясненията на новостите в процеса участваха председателят на Районен съд – Стара Загора Милена Колева, нейните заместници Блага Бозова и Антония Тонева, и съдията от Окръжния съд Светлин Жеков. Те отговориха и на въпроси на кметовете и кметските наместници в община Стара Загора.