Магистрати разясняват новости на кметове от Старозагорско

На традиционната среща с кметовете и кметските наместници в община Стара Загора, която ще се проведе в последната сряда на ноември, ще бъдат обсъдени промените в Гражданско-процесуалния кодекс, съобщи секретарят Делян Иванов.
В разясненията на новостите в процеса на връчване на призовки или съдебни книжа ще участват председателят на Районен съд – Стара Загора Милена Колева, нейните заместници Блага Бозова и Антония Тонева, съдиите от Районния и Окръжния съд Веселина Мишова и Светлин Жеков.