Малка Богородица честват днес християните

Днес е празникът Рождество Богородично, на който се чества раждането на Мария, майката на Исус. За Православната църква това е едно от дванадесетте най-важни чествания в годината. Денят е известен и като Малка Богородица. Според църковната традиция, изхождаща от протоевангелието на Яков, едно от апокрифните евангелия, родителите на Мария са праведниците Йоаким и Ана.
Йоаким и Ана се оженват в напреднала възраст и дълго време нямат деца. Това е причина той да бъде подиграван сред израелския народ, където е било знак на Божие наказание някой да няма деца. Ангел се явява на сън на Ана и й съобщава, че ще роди дете. Когато Мария навършва три години, родителите й я завеждат в храма в Йерусалим и я обричат на Бога. Празникът се чества и в Католическата църква.