Малко над 122 милиона лева е бюджетът на община Пазарджик

Малко над 122 милиона лева е бюджетът на община Пазарджик за тази година. Според кметът Тодор Попов с него ще бъдат обезпечени всички публични дейности на общината, като акцентите са инфраструктура, образование и спорт. Предвиждат се и данъчни облекчения.
През тази година ще бъде представена методология за данъчни облекчения на родителите на деца, които активно се занимават с извън класни дейности, в сферата на културата и образованието. До този момент от тази привилегия се ползваха родителите на спортуващите деца. След обезпечаване на енергийната независимост на общината , ще се премине и към поетапно намаляване на данъчната тежест за всички граждани , в две основни пера ,каза кметът Тодор Попов. „Тъй като такса смет по трудно ще я намаляваме, защото там разходите трябва да покриват приходите, но във всички останали пера, имам предвид данък недвижимо имущество и данък МПС, може да помислим и за в годините плавно намаляване на тези данъци, което пак ще ни направи едни от първите в България“. Предвидена е и промяна на финансовата рамка след актуализацията на държавния бюджет.