Маломерните паралелки определиха в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани проведе своето 20-то редовно заседание за този мандат. Първоначално заложените в Дневния ред проекти за решения бяха три, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи преди началото на заседанието да бъдат включени още 10 нови докладни. Така дневния ред набъбна до 11 точки.
Съветниците решиха да има една маломерна паралелка 8 клас в училището в с. Караманци. Към настоящия момент учениците в нея са 14, но до началото на новата учебна година броят им може да се увеличи. Освен това двете средни училища на територията на общината СУ „Христо Ботев” – Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани да останат в списъка на средищните учебни заведения. От тази година в този списък да бъде вписана и ДГ „Снежинка”, решиха още местните парламентаристи.
Те дадоха съгласието си да бъдат отпуснати парични средства за две читалища „Заря – 1957” в Минерални бани и читалище „Кирил и Методий – 1952” в с. Караманци. Парите ще бъдат изразходвани за закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми.
Общинският съвет упълномощи кмета на общината Мюмюн Искендер да подпише записна заповед за 147 620 лв. в полза на Агенцията за социално подпомагане във връзка с проекта „Топъл обяд”, чийто срок е удължен до 2019 г.
Приети бяха и промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на общината. Промените се налагат във връзка с нуждите на населението от дървесина и заболяването по боровите гори в Родопите.