Маргарита Петкова / Last

Не че няма къде да отидеш,
но под този пласт рехав озон –
аз съм твойта последна Колхида,
ти си моят последен Язон.

Завържи се за мачтата яко
и за мен да забравяш не смей –
аз съм твойта последна Итака,
ти – последният мой Одисей.

Не че взе да нагарча животът,
но му помня и сладкия вкус –
аз съм твойта последна Голгота,
ти си моят последен Исус.

На ръба на вселенската бездна
райска ябълка ще ти подам –
аз съм твоята Ева – последната,
ти си моят последен Адам.