МБАЛ – Хасково получи дарение от църква

„МБАЛ – Хасково” АД е единствената болница в Хасковска област, която предлага двадесет и четири часова високо квалифицирана лекарска помощ по различните профилни специалности. През последните няколко години се отчита тенденция , която показва, че в лечебното заведение се лекуват най- вече пациенти с утежнена и комплицирана патология. За тази цел има разкрито единственото в областта Спешно приемно отделение, което оказва на пациентите адекватна и бърза спешна медицинска помощ.
През 2017 г. чрез Спешен портал са потърсили медицинска помощ в „МБАЛ -Хасково” АД – 25 512 жители на област Хасково. Особено важно място в структурата на „МБАЛ –Хасково” АД се пада ОАИЛ, където се приемат пациенти в тежко състояние, с нарушени жизнени функции, след тежки оперативни интервенции, пътно- транспортни проишествия, травми и др. Всичко това обуславя и острата нужда от обновяването на съществуващата апаратура във всички спешни звена на „МБАЛ – Хасково” АД. В тази връзка искам да изкажа най- сърдечна благодарност на нашите дарители от Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден в България, които осигуриха дарението на:
Електрокардиограф – 2бр.
Пациентен монитор- 2бр.
Перфузори – 4 бр.
Инфузионна помпа за система – 2бр.
Това дарението на апаратурата е на стойност 14 880лв. и се предоставя безплатно на „МБАЛ – Хасково” АД за хуманитарна работа, което ще допринесе за по-доброто и адекватно лечение на пациентите, които са наша обща грижа.