МБАЛ – Хасково участва в проект

МБАЛ-Хасково АД участва по предварително дефиниран проект № 4- „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, който се изпълнява от Министерство на здравеопазването и се осъществява чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Фнансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и Норвежкия финансов механизъм (2009-2014).
Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване броя на децата с вродени заболявания и снижаване до минимум детската смъртност в страната. В изпълнение на проект ПДП №4 четирима от специалистите по акушерство и гинекология при „МБАЛ- Хасково” АД в момента преминават обучение в областта на феталната морфология. В обмена на добри практики вземат участие и двама експерти по ултразвук в акушерството от Норвегия.