МВР започна операция по границите на страната

МВР започна операция по границите на страната. Действията се осъществяват от служители от „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите. Извършва се контрол по създадената организация на работа за нормален пропускателен режим – чрез разчет на силите и средствата, провеждане на ротация на служителите, работещи в рискови за корупция зони или изпълняващи рискови за корупция дейности.
Задачата е недопускане на преминаване на недекларирани стоки без да бъдат платени дължимите митнически такси и данъци. Смесените екипи контролират и реда за проверките на преминаващите през гранични пунктове хора и превозни средства. В рамките на превенцията на корупционни практики и злоупотреба със служебно положение проверяващите провеждат вторични беседи с преминалите през митническа и гранична проверка пътници за установяване на евентуални проблеми и инциденти, възникнали при преминаването им през страната. Операцията се реализира по разпореждане на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, съгласувано с Министерството на финансите. Заложената цел е засилено противодействие на контрабандата и други престъпления през държавната граница.