МВР: Какво да правят директорите при заплаха за бомба

При отсъствие на изоставени съмнителни предмети, пакети, багажи и/или други възможни компоненти на взривно устройство не се предприемат мерки за извеждане на хора от сградата. Това се посочва в новата „Процедура за действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора“. Тя бе променена след поредица от бомбени заплахи към училища в страната, продължила и днес.
Протоколът за действие се състои от 25 точки. В него се казва, че всяка заплаха се приема за истинска. Също така се посочва, че той не се прилага след оценка от компетентните държавни органи и след разпореждане на главния секретар на МВР или ръководителя на службата за сигурност, отговаряща за обекта. Има инструкция, ако заплахата идва онлайн, файлът да се запазва и да се прави екранна снимка, която обаче не бива да се разпространява без съгласуване с компетентните органи. На писмото не се отговаря и не се препраща. При заплаха за бомба веднага се уведомяват органите на реда чрез позвъняване на спешния телефон 112. Пристигналите на място полицаи дават разпореждания и указания какво следва да се направи, се казва още в документа и се посочва, че предварително определени служители в съответния обект правят съвместен оглед с дошлите на място представители на МВР.
При заплаха за взривно устройство служителите на обекта трябва на правят „бърз оглед“ на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на пакети, предмети или багаж със съмнение за взривно устройство. При установяване на съмнителни предмети „незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора“, като се осигурява безопасен периметър около предмета до пристигане на полицията. „В случай, че ръководителят на обекта откаже извършването на проверка за наличие на взривно устройство и/или откаже извеждането на хората от обекта, на същия се съставя акт за неизпълнение на полицейско разпореждане по смисъла на чл. 257 от Закона за Министерството на вътрешните работи“, пише в протокола. По-рано днес във връзка с нови заплахи към столични училища, част от които са прекратили занятия, главният секретар на МВР Петър Тодоров съобщи, че е разпоредил всички директори и регионални инспекции по образование да се запознаят писмено и срещу подпис с протокола за действие. Той добави, че ще се търси административна отговорност на директорите, които самоволно разпуснат учениците.