Меандрите на река Арда, красота, която разтапя сърцето

Кметът на община Ардино Ресми Мурад и общинският съветник Шахин Байрямов се потопиха в красотата на Родопите. По време на срещите с жителите на населените места по съставянето на Бюджет 2018 те посетиха района на Русалско и Любино и останаха силно впечатлени от красотата на уникалните меандри на река Арда, които са сред фотографските обекти в страната. Красивите извивки на пълноводната Родопска река лъкатушат по склоновете на планината и гонят своя път.
Кметът Ресми Мурад направи снимки за спомен на два от трите меандъра на река Арда. Първият от тях е в района на Русалско. Мястото е изумително красиво и се казва „Бул кая“. А вторият красив меандър е край Любино. Там реката вие покрай хълма, на чиито връх се е намирала средновековната крепост Кривус.
Припомняме, че Община Ардино е с приз на организирания конкурс от Министерство на туризма „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2016“ по „Културно-исторически ЕДЕН дестинации в България“.
Ардино е класирана сред 31 общини в България, които участваха в националния конкурс за малко позната дестинация за културен туризъм и е сред избраните пет дестинации. Меандрите на река Арда край град Сухово, Русалско и Любино са може би най-впечатляващите реки в България. Тя извира от връх Ардин в Родопите и се влива в Марица на гръцка територия, като по пътя си образува уникални меандри (извивки на речното корито под формата на подкова). По пътя си реката изминава 250 километра, пълни с вода три от най-големите язовири и се влива в Марица, за да завърши своя път на територията на Гърция.