Мегалитни паметници в района на Брезово привличат туристи

В последните години множество мегалитни паметници в района на Брезово привличат туристи от близо и далеч. Те са част от тракийското наследство в Сърнена Средна гора, а някои от тях са без аналог. Открити са от краеведи, а са проучени от екип на известния траколог проф. Валерия Фол.
Един от най-посещаваните обекти е Люляковото светилище, което се намира на 5 километра след село Бабек. Люляковата гора, в която се намира, дава и наименованието му. „Това е тракийско светилище с моделирани в скалите жертвеници и слънчева стела, която е единствената, запазена на място, без да е местена и без да е падала по рода си. Тя е висока около два метра“, казва Мирена Чоновска от Туристически информационен център – Брезово. Светилището е открито от местни краеведи. Тракологът проф. Валерия Фол е повикана заради това кладенче и за надписите, които са под слънчевата стела, но когато тя идва, отваря очите на всички, че реално същинското и най-голямото богатство е слънчевата стела, която е единствена по рода си. Тя се намира на около 50 метра югоизточно от скалите .
„Отзад са я подпрели с един камък и така е застанала точно на юг. В деня на лятното слънцестоене, точно на обяд, тя се огрява от слънцето и слюдата, която е в нея. Блести така, че отдалеч изглежда като слънце. Всяка година община Брезово организира празник на лятното слънцестоене“, обясни Радню Шопов от Туристическия информационен център в Брезово. В района има още много мегалити, които провокират любопитството както на туристите, така и на научната общност. За по-лесна ориентация къде точно се намират мегалитите от общината в Брезово са направили сайт,който насочва към тяхното местоположение.