Меморандум за разбирателство подписаха България, Турция и Румъния

Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България, Румъния и Република Турция за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море (МСМ Black Sea) беше подписан днес, 11 януари, в Истанбул, Турция. От името на правителството на Република България Меморандумът беше подписан от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.
След окончателното одобряване на национално ниво на Меморандума и от другите участващи страни, предстои стартиране на процес по оперативно планиране на дейността на MCM Black Sea. След завършването му, противоминната група ще може да бъде активирана за изпълнение на фактически действия. Първоначално в MCM Black Sea се предвижда участието на противоминни кораби само на трите черноморски съюзни държави. Преимуществено ще се провеждат действия в териториалните води и изключителните икономически зони на участващите страни за отстраняване на минната заплаха. Изпълнителен орган за вземането на решения, управление, консултации и за цялостното ръководство на провеждането на противоминни операции ще бъде Комитетът за Противоминната военноморска група в Черно море, състоящ се от началниците на Военноморските сили на трите участващи държави. На база на взетите от него решения ще се изготвя график за провеждане на операции в определени райони, като ще се посочват и планираните за участие сили за съответния период на активация на групата (не повече от 4 периода по 15 дни за една календарна година).