Мерки против пожари вземат в Сливенско

Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.
От началото на годината в Сливенска област са възникнали 372 броя произшествия на територията на областта, от които 9 в горски територии и земеделски земи. Статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления(мълнии), а в останалите 98 на сто – причина за огнените бедствия е човешката небрежност. Пожарната апелира за да опазим зеленото богатство на страната от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските територии.
Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски територии. Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени места.
Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе подръчни уреди за гасене-тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.