Мерки против пожари с отоплителни уреди вземат в Минерални бани

Мерки против пожари с отоплителни уреди вземат в Минерални бани. Напомняме на всички граждани на общината, че през отоплителния сезон в жилища на граждани рязко нараства броят на пожарите, причинени от отоплителни и нагревателни прибори. Наред с унищожаването на сградите и домашното имущество в много случаи пожарите застрашават живота и здравето на хората. Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителните уреди, небрежност при боравене с открит огън и късо съединение в ел. инсталации.
Ето какви правила за поведение трябва да използват жителите на общината при използване на отоплителни уреди на твърдо гориво. Печките следва да се разполагат на безопасно разстояние от горими конструкции и материали. Комините на сградите трябва да са измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупаните сажди. Димоотводните тръби да се монтират правилно, на разстояние не по-малко от 80 см. от горими материали. В никакъв случай да не се допуска използването на вентилационните канали като комини. Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци. Не използвайте запалими течности, за да разпалите печката.