Местният парламент в Минерални бани заседава извънредно

Извънредно заседание на местния парламент свика председателя на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф. Заседанието ще се проведе от 14,00 часа днес в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен са включени общо 5 точки. По-важните от тях се отнасят за кандидатстване с проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 г.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. Останалите проекти за решения са във връзка с писмо от управителя на „Напоителни системи” ЕАД и процедура за предоставяне концесия на язовир.