Местният парламент в Минерални бани заседава за 20-ти път

Три докладни записки са включени в проекта за дневен ред на 20-тото редовно заседание на местния парламент в община Минерални бани. То ще се проведе от 10,30 часа на 25-ти юли в Заседателната зала на Общинския съвет. Това информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Първата докладна е относно прилагане на чл.11, ал. 2 и ал. 7 от Наредба №7 за формиране на паралелка под минималния норматив за учебната 2017-2018 г. Вносител на докладната е кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Втората докладна касае мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост.