Местният парламент в Минерални бани заседава за 22-ри път

Седем докладни записки са включени в проекта за дневен ред на 22-то редовно заседание на общинския съвет в Минерални бани, което ще се проведе от 13,30 часа днес. Това информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните докладни са приемане на Оперативен план на община Минерални бани с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните гори, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини.
Предстои да бъдат извършени актуализации на структурата на Общинска администрация – Минерални бани и тази на Общинското предприятие „Бряст-лес”. Ще бъде разгледана и информация за изпълнението на бюджета на Община Минерални бани и на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на годината. Останалите проекти за решения са преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост.