Метеорния поток Леониди на звездното небе тази вечер

Тази вечер наблюдаваме метеорния поток леониди, напомнят астрономите. Дните са благоприятни за наблюдение, защото тогава Луната ще бъде във фаза новолуние. Леонидите дават дъжд през няколко години, през останалото време не са забележителен метеорен поток и неговото часово число е много по-малко в сравнение с това да речем на персеидите и джеминидите. Ще падат около 15 метеора в пиковите моменти. Докато при метеорния поток персеиди се наблюдават над 100, а при джеминидите – над 200 метеора за час. Леонидите както и почти всички метеорни потоци произлизат от комети, като специално Леонидите – от кометата Tempel-Tuttle, открита през 1865 г.
Тази година по време на метеорния дъжд луната няма да се вижда така ярко на нощното небе, което ще е в полза на наблюдаващите. Те обаче трябва да изчакат сутрешните часове на деня, когато изгрява съзвездието Лъв. Радиантът на Леониди се намира именно в това съзвездие. Най-подходящо е времето след 02,00 часа на 18 ноември. За да бъде наблюдението най-успешно, трябва да избягаме от светлините на града, да гледаме на североизток и да се запасим с търпение.
Подходящ е всеки по-хубав фотоапарат, оставен да работи при много висока чувствителност и на дълга експозиция. Метеорите Леониди или който и да е метеорен поток се наблюдават най-добре с невъоръжено око, каза още директорът на Астрономическата обсерватория. Нашето зрително поле има ъгъл от 120 градуса, докато всички телескопи са с по-малки зрителни полета. Затова вероятността да видиш метеор чрез телескоп е много малка.