Мехмед Лятиф подготвя първото заседание в Минерални бани

Първото за тази година извънредно заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се проведе от 14,00 часа на 10-ти януари в Заседателната зала на община Минерални бани. Проектът за дневен ред включва три докладни, но е възможно преди началото на заседанието да бъдат включени и няколко нови проекта за решения, каза г-н Лятиф.
Общинските съветници ще трябва да се произнесат по евентуално удължаване срока на поет временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани. Втората докладна е относно определяне представител на общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта. Заседанията на постоянните комисии към общинския съвет са насрочени за днес.