Мехмед Лятиф свиква днес постоянните комисии в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф свиква днес Постоянните комисии към местния парламент. Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по късно започва заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. От 11,00 часа щесе събере и Постоянната комисия по финанси, бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет в Минерални бани. И трите комисии ще проведат своите заседания в Заседателната зала на общината, каза председателя на Общинския съвет.