Мехмед Лятиф свиква днес Постоянните комисии в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф свиква постоянните комисии към местния парламент на работно заседание на 19 декември т.г. От 10,00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет се събират Постоянните комисии по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по-късно на същото място ще заседава Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна от 11,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на Решенията на Общинския съвет в Минерални бани.