Мехмед Лятиф свиква Постоянните комисии в Минерални бани

Двадесет и седмото си редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани ще се проведе от 14,00 часа на 21 май. Това информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Днес, 18 май /петък/ той свиква Постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на заседанието.
Първа, от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по-късно ще започне работа и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. За 11,00 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани. Всички комисии ще заседават в Залата на Общинския съвет.