Мечата планина в Минерални бани е най-голямото древно светилище

Ридът Мечковец или Мечата планина се намира в най-северозападните части на Източните Родопи край Минерални бани. Тук е и връх Айдаа, което в превод от турски означава мечка, или Аида. Той е най-високият в този район – 859 м. В Мечата планина има много скални светилища, разпръснати по цялата й дъговидна форма. Тук е и един от най-големите светилищни комплекси на територията на България край село Ночево. Но и край другите села, които се намират в подножието на планината има какво да се види. Горски пътеки край селата Душка, Ночево, Спахиево, Сърница, Брястово, Сусам, Минерални бани извеждат нагоре в планината все към някое свято място.