Минерални бани получи 594 000 лева за улична мрежа

Минерални бани получи от държавата 594 000 лева за реконструкция на улична мрежа. Допълнителните трансфери за 2017 г. за общините бяха гласувани на последното заседание на Министерски съвет.
По бюджета на община Минерални бани за реализиране на проекта „Благоустрояване на улична мрежа в село Минерални бани“ са преведени 594 000 лв., съобщиха още от областната администрация в Хасково. Община Маджарово ще разполага с 500 000 лв. за реконструкция на улици в с. Долни Главанак.
421 876 лв. за реализиране на проекти получава община Стамболово от държавния бюджет. За ремонта на площад и парк в село Малък извор ще бъдат изразходвани 51 874 лв. Ремонтът на площад пред кметството в с. Тънково ще струва 82 680 лв., такава е и сумата за обновлението на площада в с. Пчелари.
Отпуснати са средства и за външна топлоизолация на сграда – общинска собственост в с. Стамболово и за възстановяване на сграда с историческа стойност . За частичен ремонт на сградата на читалището в село Голям извор, община Стамболово, са отделени 57 283 лв., за сградата на кметството в Маджари – 53 800 лв., за сградата на читалище „Христо Ботев” в общинския център – 42 800 лв.