Минерални бани ще участва в „Да изчистим България заедно”

За поредна година община Минерални бани се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“. Инициираната национална доброволческа акция стартира на 16 септември. Кампанията е подкрепена от редица институции, организации и сдружения. Като част от инициативата Община Минерални бани осигурява за доброволците чували и ръкавици, както и последващото транспортиране на събраните отпадъци. Служителите в общинската администрация също ще се включат активно в инициативата.
Вярваме, че като всяка година, и сега ще се включите в тази акция и ще участваме като един отбор в почистването на определените за това места в общината:
Около пътя – от разклона за с.Татарево до Минерални бани
Бул. „Христо Ботев” в с. Минерални бани /до края на с.Д.Брястово/
Стадион – Минерални бани
Централните части на всички села в общината