Минималната здравна осигуровка за безработните става 37,32 лв.

От началото на 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, вече дължат месечно по 37.32 лв, съобщават от Нациоанлната агенция по приходите (НАП). Причината – увеличението на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лв.
Здравната вноска за месец януари 2024 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2024 г. или през първия работен ден след тази дата, припомнят от НАП. Последното увеличение беше през август 2023 г., когато здравната вноска достигна 31.20 лв.