Минимална работна заплата от 850 лева обсъждат в парламента

Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от Корнелия Нинова, лидер на парламентарната група (ПГ) „БСП за България“, и група народни представители. Това предвижда приетата програма за работа на парламента.
Със законопроекта се предлага обвързване на размера на минималната работна заплата за страната с референтните стойности по директива на Европейския парламент и на Съвета. Промените предвиждат въвеждане и гарантиране на долен праг на минималната заплата, който да се определя до 31 октомври на настоящата година за следващата календарна година в размер не по-малък от 50% от брутната средна заплата за периода от предходните 12 месеца. Към момента това би означавало минимален размер от 850 лева се посочва в мотивите. Парламентът ще разгледа на първо четене и внесен от ПГ „Възраждане“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. На второ гласуване депутатите ще обсъдят изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвижда се народните представители да разгледат и Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства.