Младежи от Ардино и Ботевград участваха в общ проект

Младежи от общините Ардино и Ботевград участваха в общ проект за междурелигиозна толерантност. Общо 24 младежи от общините Ардино и Ботевград участваха заедно в проект „Хора за Хора: социално взаимодействие между младежи християни и мюсюлмани“. Той се проведе от 3-ти до 10-ти септември в Кранево. Проявата бе организирана от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“. Основната цел на проекта беше да събере на неутрално място равен брой младежи християни и мюсюлмани, да инициира социален диалог помежду им и да повиши толерантността им към другата религия.
Чрез разнообразни и забавни дейности за неформално обучение, като ролеви игри, симулации, работни групи, дискусии, презентации и др., участниците обмениха мнения и опит относно проблемите на младежите в местните общности и съществуващите стереотипи и предразсъдъци към другите религии. Те научиха какво е „култура“ и „идентичност“, обсъдиха какво е да си малцинство и мнозинство в обществото, дискутираха как се пораждат междурелигиозни конфликти и как биха могли да се избегнат или да се разрешат по мирен път. Младежите имаха възможност да разкажат на другите за своите родни места, религия и обичаи. Груповото посещение в гр. Варна, която е Европейска Младежка Столица за 2017 г. обогати разбирането на участниците за ролята на младежите и на младежките организации за развитието на съвременното общество.
В резултат на своята работа участниците в проекта създадоха обща Декларация, която отразява техните възгледи относно междурелигиозната толерантност в България. В тази Декларация те идентифицираха най-важните според тях съществуващи проблеми и набелязаха предложения и мерки за справянето с тях. Мерките са конкретно адресирани към институциите на местно и национално ниво, както и към младежките неправителствени организации и българските младежи като цяло.
Въпреки усилената работа младежите намериха време и за много забавления – разнообразни тематични вечери, забавни игри на плажа и морски развлечения. След края на проекта те споделиха, че са научили изключително много както за другата религия, така и за своята собствена. Всички ясно заявиха, че в бъдеще ще споделят наученото и ще работят за подобряването на отношенията между християните и мюсюлманите в България.
Проектът се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Това е уникална фондация подкрепяща дейности организирани от, за и с млади хора.