Младежи от четири страни се събират в Стара Загора

Днес от 14.00 часа, в Международен младежки център Стара Загора, ще се проведе работна среща с партниращи организации от Гърция, Македония, Уругвай, България. Те участват в обучителен курс, част от проект „Неактивни младежи в нужда“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, съфинансиран от Европейската комисия. Главен организатор на обучението и на срещата е СНЦ „Академия на успеха“ Стара Загора, с партньор Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора. Целта на проекта е да се активизират млади хора, които не са заети на трудовия пазар и не са в процес на обучение.
На срещата младежите ще обсъдят проблемите в работата с неактивните младежи и ще споделят добри практики от дейността си в различните държави. През февруари т.г. членове на СНЦ „Академия на успеха“, заедно с представител от Превантивен център по зависимости, присъстваха на встъпителна среща по проекта, която се проведе в Монтевидео, Уругвай. Тогава бе взето решение да бъде създадена онлайн платформа в помощ на неактивните млади хора.