Млади доброволци засадиха 1 750 фиданки черен бор в Елена

Млади доброволци от страната взеха участие в есенното залесяване, което осъществява Държавно горско стопанство-Елена. 1 750 фиданки от чер бор осигури стопанството за доброволческата акция. Избраният за тазгодишните залесителни дейности обект е на площ от 40 дка. Преди три години дървостоят на този терен е бил унищожен, вследствие на снеголом, предизвикан от обилен снеговалеж.
След приключване на доброволческата инициатива, работата там продължава по регулярния за Държавното горско стопанство ред. Дръвчетата, които доброволците залесиха в продължение на няколко дни, са произведени в един от собствените разсадници на Северноцентралното държавно предприятие, чието териториално поделение е и ДГС-Елена. Едногодишните контейнерни фиданки от чер бор са отгледани в базовия разсадник в село Джулюница.
ДГС – Елена обезпечи дейностите на младите доброволци с ежедневен транспорт до залесителния обект, а също с необходимите инструменти и професионална подкрепа. На терен, лесовъди от стопанството наставляваха доброволците, работейки с тях, за да се гарантира качествено и трайно залесяване. В дните на доброволческата акция от Държавно горско стопанство – Елена осигуриха и обедното изхранване на участниците.
„Акцията ни нямаше да се случи, без подкрепата и отзивчивостта на хората в горското“, категоричен е младият художник и инициатор на събитието Цветомир Илиев, който лично е събрал групата от 14 доброволци.