Модерна птицеферма изграждат край село Сусам

Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност. Това става при всички ситуации при летни и зимни условия. Вентилационната система е напречна. По напречната дължина на сградата са разположени вентилатори, а по дължината на сградата въздухопроводни /входни/ клапи за чистия въздух. Микроклиматът в сградата се регулира от компютър. В резултат на ниско налягане в сградата нахлува отвън чист въздух, който се разпределя равномерно в цялото помещение, без да се образува течение. Вентилаторите и клапите са изчислени така, че да осигуряват достатъчно чист въздух за птиците.