Модернизират пречиствателна станция в Пазарджик

Започна последният етап от модернизирането на пречиствателната станция в Пазарджик. Проектът е за 7 милиона лева. Реализирането на проекта ще осигури азотно-фосфорно пречистване на питейната вода не само в Пазарджик, но и в близките населени места.
Разширението предвижда доставяне, монтиране и пускане в експлоатация на технологично оборудване, свързано с процесите на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките на пречиствателната станция. Паралелно с това, изпълнителят трябва да осигури работата на досегашните пречиствателни съоръжения и да възстанови всички съществуващите покрития, пътища и озеленяване. С изпълнението на този договор ще се затвори цикълът на този тип дейности, свързани с екологичните проекти в общината, като пречистените води ще се вливат в река Луда Яна. Срокът за изпълнение е 18 месеца.