МОН обмисля 20 % от часовете в училище да са дистанционни

Всяко училище, което пожелае, да може да въвежда дистанционно обучение в до 20% от учебните си часове. Това е една от идеите за промени в училищния закон, обсъдени вчера на Отраслов съвет в просветното министерство от синдикати, работодатели и ръководството на МОН, съобщи Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище в столицата. По думите му идеята е все още на етап проект и със сигурност ще се обмисли много внимателно и детайлно, преди да влезе в сила.
Целта е да се даде възможност на всяко училище, не само на иновативните, да въведе до 20% в учебните планове и дни за дистанционно обучение, ако желае. „Така при една седмица от 5 дни, един от дните може да бъде посветен на дистанционно обучение“, казва Стаматов, който дава пример с Австрия. Там понеделник и вторник учениците учат в училище, а сряда имат дистанционни часове вкъщи, в които обикновено работят по поставен от учителите проект.