МОН сезира ДАНС за случая с продажбата на “Школо”

Министерството на образованието и науката (МОН) не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“ (Shkolo) на чужда компания. След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая, съобщиха от ведомството.
МОН към момента няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи. Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система – НЕИСПУО. Към момента над 830 образователни институции работят с нея.
Вчера стана ясно, че „Школо“ се придобива от доставчика на образователен софтуер и услуги във Великобритания „Джунипър Едюкейшън“ (Juniper Education). Това породи опасения, че са застрашени чувствителни лични данни на ученици, учители и родители. „Ако електронният дневник, който създаде „Школо“, напусне изцяло българския пазар, най-добрата алтернатива, която да го замести, ще са познатите до болка хартиени дневници“, категоричен е председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов. Съоснователят на „Школо“ Мирослав Джоканов пък успокои, че продажбата на платформата на британската компания не застрашава личните данни на ученици и учители и настоя, че „никой в Англия не се вълнува от тройките на Иванчо“.