МОН ще купува електрически автобуси за училищата

Министерството на образованието и науката (МОН) предвижда закупуването на електрически училищни автобуси. Това ще стане поетапно през следващите 4 години в зависимост от необходимостта на отделните общини. Очакваната обща стойност е 23 млн. лева. За първи път обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции в зависимост от вида и размера на превозните средства.
Най-големите автобуси на ток ще са с до 50 места. Най-малките позиции са за е-автомобили с 4+1 места и за микробуси до 9 места. При избор на доставчик на електрическите превозни средства водещ критерий ще бъде оптималното съотношение между цена и качество, както и консумацията на ток, гаранцията и срокът на доставка. МОН продължава и обновяването на автобусния парк с моторни превозни средства с дизелово гориво, тъй като електрическите не могат да бъдат ползвани във всички части на страната, като например отдалечени и планински райони. В ход е нова обществена поръчка, разделена на 7 обособени позиции за такива превозни средства на обща стойност 13,6 млн. лева. Предвижда се най-големите автобуси, които ще бъдат закупени по нея, да са с до 30 места. Те ще бъдат доставяни поетапно през следващите 4 години за нуждите на образователната система, уточняват от МОН. С включването на електрически автобуси при обновяването на автобусния парк МОН изпълнява и изискванията на европейската директива за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.