МОН ще решава да отпаднат ли медицинските бележки

В момента се водят разговори за сформиране на междуведомствена група и екип, който да обсъди предложението, което идва от Министерството на здравеопазването, за заменянето на медицинските бележки в училище с амбулаторен лист. Това заяви в отговор на въпрос министърът на образованието Галин Цоков. Идеята медицинската бележка за учениците да отпадне и като документ да се използва амбулаторният лист от прегледа беше анонсирана от министърът на здравеопазването.
Министър Цоков каза, че трябва да се уточни дали медицинската бележка ще отпадне изобщо като документ, защото това е свързано с промяна в нормативната уредба – в наредби, свързани с училищното образование и с Министерството на здравеопазването. Вторият, по-труден въпрос според Цоков е пренасянето на информацията в електронен вид в амбулаторните карти, така че тя да бъде защитена. По думите на образователния министър е важно в информацията, която стига до електронните дневници, да няма лични данни или данни, свързани със здравното досие на съответните ученици.