Музей „Етър”-а бе представен на форум в Сърбия

Музей „Етър“ бе представен на научен форум в Сърбия, в който взеха участие специалисти от културни институции, работещи на съседни територии. Мерките за пътуване, въведени от българска страна за ограничаване разпространението на КОВИД-19, не позволиха на българския екип да пътува, но домакините от музея на открито „Старо село“ Сирогойно представиха предварително предоставен филм и презентация.
Александър Тодорович, един от музейните експерти в „Старо село“, сподели в специално писмо до музей „Етър“ отличните впечатления, провокирани от представянето на филма и презентацията. Александър Тодорович добре познава музей „Етър“ и неговия екип, изучава български език и по негово изрично желание кореспонденцията между двата музея се води на български. Докладът, изпратен от музей „Етър“, ще бъде публикуван в сборник от форума. „От свое име и от името на програмния съвет на музея ви поздравявам много и ви благодаря за участието“, завършва писмото си Александър Тодорович. Българският и сръбски музеи на открито – „Етър“ и „Старо село“, поддържат близки връзки и представители на екипите им обменят професионален и личен опит по време на различни форуми. Екипът на музей „Етър“ е убеден, че сътрудничеството ще продължи да се развива, а отпадането на ограниченията за пътуване ще позволи участие в организирани от двете институции прояви.