Мъглижката гробница е била от времето на древния Севтополис

Мъглижката гробница е датирана още от времето на древния Севтополис. Археологическите проучвания са извършени от научния ръководител българските археолози Людмил Гетов и Гергана Табакова-Цанова (директор на Исторически музей „Искра“ в Казанлък през 60-те години). Проучванията имат спасителен характер, преди построяването филиала на завод „Арсенал”. Те обхващат цялата южна част на могилата, при което на дълбочина 9,30 m от върха ѝ e открито билото на самата гробна камера, ориентирана в южна посока.
По време на разкопките е гробното съоръжение е напълно разкрито. Проучването обхваща и една по-малка могила, в която са разкрити две погребения с трупоизгаряне от т.нар. Римска епоха. По време на проучването на обекта е установено, че гробницата е била ограбена вследствие на което са били разрушени двете гробни легла в погребалната камера. Датирането на гробницата е условно, тъй като съоръжението е ограбено още в древността и не са открити никакви предмети от гробния инвентар. Строителният материал и градежът ѝ, според изследователите дават основание съоръжението да бъде вместено в периода на съществуването на древния Севтополис – края на IV – средата на III век пр. Хр.