Мюмюн Джила е новият-стар председател на ОбС в Ардино

С 22 гласа „За” Общинският съвет в Ардино избра Мюмюн Рахим Джила за зам.-председател на местния парламент. Кандидатурата на Мюмюн Джила бе предложена от групата на ДПС, които смятат, че той трети мандат е съветник, има необходимият опит и най-добре би могъл да се справи с тази длъжност, която заемаше през последните четири години. Новият-стар заместник-председател на местния парламент Мюмюн Джила е роден през 1984 година в Ардино. Завършил е специалност „Стопанско управление“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Женен, с две деца.