Набират преброители на безстопанствени кучета в Стара Загора

Набират четирима преброители на безстопанствени кучета в община Стара Загора. В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора“,
Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март – юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месеците април-май 2022 г. Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от съответното висше учебно заведение. За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването, ще бъде за сметка на община Стара Загора. Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните