Наднормено замърсяване на въздуха във Варна

Замърсяване на въздуха над нормата е отчетено във Варна на Йордановден и Ивановден. Фини прахови частици малко над допустимите стойности са отчетени от пункта до училище „Ангел Кънчев” в Цветния квартал. Това показва справка в бюлетина за качеството на атмосферния въздух в страната в сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.
Превишения на праговите стойности за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух е отчетено от автоматичната измервателна станция „Изворите“ в Девня. Основната причина за замърсяването във Варна през зимните месеци са автомобилният трафик и отопляването на твърдо гориво, показват всяка година докладите на Регионалната екоинспекция. Качеството на атмосферния въздух в морската столица се измерва само от два стационарни пункта за мониторинг. Те са разположени на ул.“Батак“ и в СОУ „Ангел Кънчев“ на ул.”Роза”.