Наднормено замърсяване на въздуха в 9 града на България


Девет от станциите на Изпълнителната агенция по околна среда в страната тази сутрин са отчели отчитат замърсяване с фини прахови частици над нормата. В Пловдив стойностите са най-високи – близо два пъти над нормите на Европейската комисия за чистота на въздуха.
Замърсяване е отчетено още във Видин, Враца, Плевен, Горна Оряховица, Русе, Варна, София и Димитровград. Задържането на замърсители в атмосферата през последните десетина дни се дължи отчасти на спокойното време с гъсти сутрешни мъгли и без почти никакво движение в ниските атмосферни слоеве. Очакваното застудяване от сряда се очаква да докара и вятър, който да разсее и замърсяването. В същото време ниските температури ще накарат голяма част от жителите на градовете да запалят и печките, което е друг фактор за замърсяването.