Наднормен шум установиха във Велико Търново

Жителите на Велико Търново са изложени на непрекъснат шум, дори в зоните за отдих. Това показват данните от годишния доклад на Регионалната здравна инспекция за шумовото замърсяване на града през тази година.
Здравните власти са направили 90 замервания на шума в обществените места през тази година във Велико Търново. При 69% от тях нормите са превишени. Докладът на РЗИ показва, че най-тревожно е нивото на шума на централната улица „Независимост“, където при норма от 60 децибела, са засечени стойности от 71 децибела, като причината е увеличеният автомобилен трафик с над 800 преминаващи автомобила за час. Над нормите е шумът и около парковете, които са зони с усилена шумозащита. Пунктът при парк „Дружба“ е показал превишение от близо 20 децибела. Тази година измерванията са показали, че няма нито едно нарушение на наднормен шум в промишлените зони на града.