Над 110 000 ученици се явяват на външно оценяване по математика

Над 110 хиляди седмокласници и десетокласници ще се явят на национално външно оценяване по математика. В 9 часа започва изпитът за десетокласниците. Тестът за тях има 17 задачи. Изпитът за повече от 60 хиляди седмокласници започва в 10 часа и продължава 150 минути. Те трябва да решат 23 задачи. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9.30 часа. Максималният брой точки на всички изпити е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.